Kategoria: opettajat

07
marras

Scrum-menetelmät opetuksessa

Haaste

Mitä on ketterä kehittäminen, lean ja scrum? Miten ohjata opiskelijoiden projektityöskentelyä, jotta oppiminen ja omien taitojen kehittyminen ovat keskiössä?

Ratkaisu

Valmennuksen tarkoituksena on tutustua ketterän kehittämisen menetelmiin ja periaatteisiin (lean, scrum). Tyypillisesti ketteriä menetelmiä käytetään ohjelmistokehityksessä ja yritysprojektien läpiviennissä, mutta kokeiluja on tehty paljon myös oppilaitosympäristöön. Ketterät menetelmät soveltuvat hyvin kokonaisuuksien tukirangaksi kursseille, projekteihin sekä tiimityöskentelyyn. Valmennuksen aikana tutustutaan tarkemmin aiheeseen ja sen hyödyntämiseen oppilaitosmaailmassa sekä pelataan havainnollistavaa Scrum-peliä, jossa osallistujat kokeilevat pienryhmissä projektin läpivientiä scrum-viitekehystä hyödyntäen. Peli on toiminnallinen, hauska ja hyvin silmiä avaava kokemus ketterän kehittämisen käytänteistä. Kysy ketterän kehittämisen valmennuksesta lisää!

25
helmi

Luovat menetelmät opetuksessa

Haaste

Miten kehität opiskelijoiden ongelmanratkaisutaitoja, luovuutta ja kriittistä ajattelua? Haluatko oppia vetämään ideointia ja innovointisessioita tuloksekkaasti? Miten opettajat voivat ohjata opiskelijoitaan ketterään kehittämiseen, jos heitä ei ensin heitetä opiskelijoiden saappaisiin?

Ratkaisu

Valmennuksella tutustustutaan ideasta innovaatioksi-malleihin, reenataan omaa luovuutta, kokeillaan yhdessä erilaisia menetelmiä herättelyyn, ideointiin ja ideoiden jalostamiseen sekä keskustellaan millaisiin opetustilanteisiin, sisältöihin tai projekteihin menetelmät sopivat parhaiten ja mikä on opettajan rooli näissä hankkeissa.

Parhaiten aiheeseen pääsee sisään keskustelemalla ja kokeilemalla innostavia ja opettavaisia menetelmiä, joita osallistujat oppivat vetämään myös itse. Näiden harjoitteiden avulla lisäät opiskelijoiden luovuutta ja innovatiivisuutta, haastat heitä ajattelemaan sekä saat oppitunteihin monipuolisuutta. Päivän aikana toteutetaan myös nopea ideointihaaste, jossa jokainen pääsee kokeilemaan tiimissä ideointia, ideoiden kehittämistä, esiintymistä ja pitchausta. Valmennuksen tukena toimii kehittämämme Ideaopas2, johon on koottu monipuolisesti erilaisia ideointimenetelmiä. Kysy valmennuksesta lisää!

25
helmi

Tiimijakson suunnittelu

Haaste

Miten uudistaa lukiokoulutusta? Miten täyttää uuden opetussuunnitelman tavoitteita? Miten lisätä opetukseen oppiainerajat ylittävää toimintaa, ilmiöpohjaisuutta, tiimioppimista ja yhdessä tekemistä?

Ratkaisu

Ideman ja Ylöjärven lukion yhdessä kehittämä Tiimijakso-konsepti uudistaa lukion perinteisiä rakenteita, häivyttää oppiainerajoja sekä vie opetusta opettajakeskeisestä opettamisesta opiskelijakeskeiseen oppimiseen. Tiimijakso on koettu hyväksi malliksi uuden opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseen sekä opettajan uudistuvaan työhön. Idema on kehittänyt opettajille valmennuksen tiimijakson suunnitteluun ja työkalut yhteisopettajuuteen sekä tiimijakson toteuttamiseen.

Tiimijakson valmennuksella opettajat tutustuvat tiimijakso-konseptiin, tiimioppimisen pedagogiikkaan, käytettäviin menetelmiin sekä muihin käytännön asioihin. Valmennuksen aikana luodaan yhteiset tavoitteet, ideoidaan ilmiöt ja teemat sekä suunnitellaan tiimijakson viikko- ja päivärakenne, tehtävät ja arviointi. Lisäksi perehdytään opettajan rooliin ja opiskelijatiimien valmentamiseen. Oppilaitoksen kanssa voidaan yhdessä määritellä, kuinka paljon valmennusta tarvitaan.

Katso videolta kuvaus tiimijaksosta

Ideman valmentajat rohkaisevat ja haastavat uudenlaiseen ajatteluun, antavat työkaluja tiimijaksolle sekä ovat apuna suunnittelutyössä. Tiimijaksoja on järjestetty jo useissa lukioissa ympäri Suomen ja näiden kokemusten pohjalta on kehitetty tiimijakson kriittiset pisteet, joiden taklamiseen erityisesti keskitytään valmennuksen aikana.

Ota meihin yhteyttä, jos kiinnostuit Tiimijaksosta! Lisätietoja löytyy myös Tiimijakson omalta sivustolta: www.tiimijakso.fi

 

25
helmi

Vesopäivä

Haaste

Onko veso pakollinen paha vai innostava kehityspäivä? Haluaisitteko kouluna uudistua, mutta ette tiedä miten?

Ratkaisu

Idema tarjoaa oppilaitosten uudistumiseen tutustumista uusiin tuulahduksiin – tiimioppiminen, tiimiopettaminen, sekä opettajasta valmentajaksi valmennukset. Ideman järjestämä vesopäivä voi olla yllätyksiä täynnä, pääpainona on ajatusten avartaminen, yhdessä tekeminen ja uuden luominen! Toiveiden ja tarpeiden mukaan päivän aiheena voi olla esimerkiksi:

  • Tiimioppiminen ja tiimiopettajuus osaksi arkea
  • Tiimikokeiluiden esittely esim. tiimijakso, ilmiöjakso, tandem-kurssit, ilmiöviikot, tiimioppimisen kokeilut
  • Opettajasta valmentajaksi
  • Ilmiöpohjaisuus opetuksessa
  • Toimintakulttuurin kehittäminen, millainen meidän koulu haluaa olla?
  • Uusien opetuskokeilujen ideointi
  • Ylläribussi pihaan ja opettajaporukan kanssa tien päälle – katsotaan kuinka käy!
  • Opettajien ja yrittäjien treffit
  • Tutkimusmatka yrityksiin ja järjestöihin
  • Diili-tyyppinen kilpailupäivä opettajille

 

”You name it, we do it”

rinki