Tiimijakson suunnittelu

opettajat

Haaste

Miten uudistaa lukiokoulutusta? Miten täyttää uuden opetussuunnitelman tavoitteita? Miten lisätä opetukseen oppiainerajat ylittävää toimintaa, ilmiöpohjaisuutta, tiimioppimista ja yhdessä tekemistä?

Ratkaisu

Ideman ja Ylöjärven lukion yhdessä kehittämä Tiimijakso-konsepti uudistaa lukion perinteisiä rakenteita, häivyttää oppiainerajoja sekä vie opetusta opettajakeskeisestä opettamisesta opiskelijakeskeiseen oppimiseen. Tiimijakso on koettu hyväksi malliksi uuden opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseen sekä opettajan uudistuvaan työhön. Idema on kehittänyt opettajille valmennuksen tiimijakson suunnitteluun ja työkalut yhteisopettajuuteen sekä tiimijakson toteuttamiseen.

Tiimijakson valmennuksella opettajat tutustuvat tiimijakso-konseptiin, tiimioppimisen pedagogiikkaan, käytettäviin menetelmiin sekä muihin käytännön asioihin. Valmennuksen aikana luodaan yhteiset tavoitteet, ideoidaan ilmiöt ja teemat sekä suunnitellaan tiimijakson viikko- ja päivärakenne, tehtävät ja arviointi. Lisäksi perehdytään opettajan rooliin ja opiskelijatiimien valmentamiseen. Oppilaitoksen kanssa voidaan yhdessä määritellä, kuinka paljon valmennusta tarvitaan.

Katso videolta kuvaus tiimijaksosta

Ideman valmentajat rohkaisevat ja haastavat uudenlaiseen ajatteluun, antavat työkaluja tiimijaksolle sekä ovat apuna suunnittelutyössä. Tiimijaksoja on järjestetty jo useissa lukioissa ympäri Suomen ja näiden kokemusten pohjalta on kehitetty tiimijakson kriittiset pisteet, joiden taklamiseen erityisesti keskitytään valmennuksen aikana.

Ota meihin yhteyttä, jos kiinnostuit Tiimijaksosta! Lisätietoja löytyy myös Tiimijakson omalta sivustolta: www.tiimijakso.fi