Scrum-menetelmät opetuksessa

opettajat

Haaste

Mitä on ketterä kehittäminen, lean ja scrum? Miten ohjata opiskelijoiden projektityöskentelyä, jotta oppiminen ja omien taitojen kehittyminen ovat keskiössä?

Ratkaisu

Valmennuksen tarkoituksena on tutustua ketterän kehittämisen menetelmiin ja periaatteisiin (lean, scrum). Tyypillisesti ketteriä menetelmiä käytetään ohjelmistokehityksessä ja yritysprojektien läpiviennissä, mutta kokeiluja on tehty paljon myös oppilaitosympäristöön. Ketterät menetelmät soveltuvat hyvin kokonaisuuksien tukirangaksi kursseille, projekteihin sekä tiimityöskentelyyn. Valmennuksen aikana tutustutaan tarkemmin aiheeseen ja sen hyödyntämiseen oppilaitosmaailmassa sekä pelataan havainnollistavaa Scrum-peliä, jossa osallistujat kokeilevat pienryhmissä projektin läpivientiä scrum-viitekehystä hyödyntäen. Peli on toiminnallinen, hauska ja hyvin silmiä avaava kokemus ketterän kehittämisen käytänteistä. Kysy ketterän kehittämisen valmennuksesta lisää!